New Arrivals @PTAR Vol.13, April 2018 (Minggu Pertama)

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti.

Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR di https://goo.gl/CX9fKx atau Sila Imbas QR CODE ini untuk maklumat lanjut:

New Arrivals @PTAR Vol.13, April 2018-001New Arrivals @PTAR Vol.13, April 2018-002New Arrivals @PTAR Vol.13, April 2018-003
NOTA : Untuk keluaran Vol.13, April 2018 ianya hanya melibatkan e-Books (11 Judul) sahaja
Lokasi Bahan New Arrivals@PTAR boleh diakses di seluruh Perpustakaan UiTM 
Advertisements

Maklumat Terkini Daftar masuk bagi penggunaan My Library Account & OPAC

Kepada Pelanggan Perpustakaan UiTM yang dihormati,
Daftar masuk bagi penggunaan My Library Account & OPAC adalah menggunakan penetapan No. staf / pelajar sebagai User ID, dankata laluan adalah seperti berikut:-
1. No. Kad Pengenalan Staf / Pelajar (No Kad Pengenalan tanpa simbol ‘-‘), atau sekiranya tidak berjaya
2. Tarikh lahir (DDMMYYYY), atau sekiranya tidak berjaya
3. 6 digit yang terakhir no staf/pelajar tersebut akan digunakan sebagai kata laluan
Presentation111.jpg
Bagi yang telah menukar kata laluan akaun sebelum ini, kata laluan tersebut tidak akan berubah.
Sekiranya tuan/puan mempunyai masalah berkaitan dengan daftar masuk OPAC, sila hubungi Kaunter Perkhidmatan Pelanggan PST TAR, di talian 03-55443809.
Sekian untuk makluman.

Makluman: Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Januari 2018

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.
Untuk makluman, Bahagian Pembangunan Sumber Digital, Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti PTAR, telah selesai memuatnaik Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Januari 2018
bagi Program Pra-Diploma/Diploma / Degree/ Master sebanyak 2302 kod kursus (seperti di bawah) dari Bahagian Penilaian Akademik UiTM.

Kertas Soalan Peperiksaan tersebut boleh diakses di Electronic Question Paper System (EQPS) (http://eqps.ptar.uitm.edu.my:8080/eqps/).

Sekian. Terima kasih.